Sympatia Financie Sympatia Legal Sympatia Advisors
INVESTIČNÁ ANALÝZA
16.06.2017

Podarí sa OPECu znížiť prebytok zásob a stabilizovať cenu ropy nad $50/barel?

Cena ropy už niekoľko mesiacov osciluje okolo hodnoty $50/barel a nedarí sa ju dlhodobejšie stabilizovať nad touto úrovňou. Príčinou sú predovšetkým rekordne vysoké zásoby ropy vo vyspelých krajinách. Táto situácia samozrejme nevyhovuje krajinám produkujúcim ropu. Koncom minulého roka preto OPEC a ďalších 11 krajín vrátane Ruska uzavrelo dohodu o obmedzení produkcie ropy o 1,8 mil. barelov denne na šesť mesiacov s cieľom znížiť jej prebytok na trhu a vytlačiť tak cenu vyššie. Niekoľko týždňov pred koncom tejto dohody však už bolo jasné, že sa tieto ciele splniť nepodarí. Začiatkom mája sa cena ropy pohybovala okolo úrovne $46/bbl. 25. mája 2017 preto pôvodní signatári dohody na stretnutí vo Viedni odsúhlasili jej predĺženie na ďalších 9 mesiacov. Veria, že tento krok bude stačiť na zníženie zásob ropy v krajinách OECD na úroveň päťročného priemeru a stabilizáciu jej ceny nad úrovňou $50/bbl. Mnoho investorov však neverí, že sa OPECu podarí tento cieľ splniť a ropa sa tak v prvých dňoch po predĺžení dohody opäť obchoduje pod úrovňou $50/bbl. V nasledujúcich mesiacoch budú jej cenou naďalej hýbať predovšetkým údaje o stave zásob a odhady vplyvu dohodnutých obmedzení produkcie na ich ďalší vývoj.

Situácia na trhu pred prijatím dohody o obmedzení produkcie

Dohoda o obmedzení produkcie prišla po viac ako dvoch rokoch od prudkého prepadu ceny z časti spôsobeného práve vtedajšou politikou OPECu. Od júna do decembra 2014 spadla ropa z úrovne $115 na $60/bbl a  ďalej klesala. Rekordne vysoká cena ropy pred rokom 2014 pritiahla predovšetkým v USA do odvetvia nových producentov, investície do prieskumu nových ložísk a umožnila aj využívanie ťažobných metód s vysokými nákladmi, ktoré by pri nižšej cene neboli ziskové. Ponuka ropy sa tak neustále zvyšovala, zatiaľ čo globálny dopyt začal klesať predovšetkým kvôli spomaleniu v Číne i ďalších veľkých ekonomikách.

Vývoj ceny ropy od roku 2011

OPEC v tom čase zareagoval na vznikajúci prebytok ropy a klesajúcu cenu presne opačne ako v súčasnosti – členské krajiny nekoordinovali svoj postup a produkciu neobmedzili. Naopak, krajiny Zálivu na čele so Saudskou Arábiou ešte zvýšili produkciu s cieľom dočasne znížiť cenu ropy ešte výraznejšie, aby cenovou vojnou vytlačili z trhu producentov využívajúcich nákladnejšie metódy ťažby. Táto situácia tak viedla na trhu s ropou k vytvoreniu výrazného prebytku ponuky nad dopytom a prirodzene tlačila cenu ropy nadol. Silný dolár a uvoľnenie embarga na Iránsku ropu ešte zhoršili tento prepad.

Rozdiel medzi celosvetovou ponukou a dopytom po rope

Saudská Arábia a niektoré ďalšie arabské krajiny v tom čase zvolili stratégiu cenovej vojny, pretože majú najmä voči západným producentom komparatívnu výhodu v extrémne nízkych nákladoch na ťažbu (veľké ložiská tesne pod povrchom) a tak vedia byť ziskoví aj pri nízkej cene ropy. Saudská Arábia tak zvyšovala svoj trhový podiel predovšetkým na úkor amerických producentov s niekoľkonásobne vyššími nákladmi na ťažbu. Tí dokázali na situáciu pomerne rýchlo reagovať a výrazne znížili svoje náklady, avšak stále pokračujúci prepad ceny ich prinútil zatvoriť viaceré vrty a ropné polia. Medzi začiatkom roku 2015 a polovicou roku 2016 klesla priemerná denná produkcia ropy v USA o viac ako milión barelov denne.

Dohoda o obmedzení produkcie

Nízka cena ropy však prináša krajinám produkujúcim ropu výrazné výpadky príjmov do štátneho rozpočtu a preto nie je ani pre krajiny ako Saudská Arábia dlhodobo žiaduca. Nasledujúci tabuľka ukazuje akú cenu ropy za barel by podľa odhadov MMF potrebovali jednotlivé producentské krajiny na vyrovnanie štátneho rozpočtu na rok 2017.

Cena ropy potrebná na vyrovnanie štátneho rozpočtu na rok 2017

Koncom roku 2016 preto krajiny OPEC a 11 ďalších producentských krajín vrátane Ruska uzavrelo dohodu o znížení produkcie ropy o 1,8 milióna barelov denne na prvých šesť mesiacov roku 2017 s cieľom znížiť historicky veľmi vysoké komerčné zásoby ropy v krajinách OECD na ich päťročný priemer. Tie totiž z vyššie uvedených dôvodov od roku 2014 neustále rástli a pri vysokej hladine zásob, pochopiteľne, nie je možný výrazný rast ceny.

Komerčné zásoby ropy v krajinách OECD

K tejto dohode pristúpili krajiny, ktoré sa dokopy podieľajú až na 60% celosvetovej produkcie ropy. Spomedzi členov OPEC dostali výnimku Nigéria a Líbya, ktoré pomaly obnovujú produkciu po vojenských konfliktoch. Na druhej strane však prvýkrát v histórii pristúpilo k takejto dohode aj Rusko. Od dohody sa očakávalo, že ak všetky signatárske krajiny dodržia dohodnuté obmedzenia produkcie, zásoby ropy sa v krajinách OECD budú znižovať o 760 000 barelov denne v priebehu celých 6 mesiacov. To by za pol roka eliminovalo takmer 50% z približne 300 miliónového prebytku zásob nad ich päťročným priemerom existujúceho pred podpisom dohody. Ropa na túto dohodu okamžite reagovala rastom ceny nad úroveň $50/bbl. Na tejto úrovni sa však nedokázala udržať dlhšiu dobu a v marci 2017 už opäť klesla pod túto hranicu. Ako totiž môžeme vidieť na nasledujúcom grafe, už po prvých dvoch mesiacoch bolo zrejmé, že prebytočné zásoby ropy sa OPECu nedarí znižovať podľa plánu. A to aj napriek bezprecedentne vysokej miere dodržiavania produkčných obmedzení signatármi dohody.

Prebytok zásob ropy nad ich 5-ročným priemerom

Za neúspechom v znižovaní prebytku zásob ropy stojí najmä nárast produkcie ropy v USA. Zastavenie prepadu ceny ropy v priebehu roka 2016 a jej mierny nárast v súvislosti s dohodou o obmedzení produkcie viedlo totiž, paradoxne, aj k oživeniu ťažby nekonvenčnej ropy z ropných bridlíc v Spojených štátoch. Symbolom tohto oživenia sa stalo predovšetkým obrovské ložisko Permian Basin (Permská panva) v Texase a v Novom Mexiku. Odhaduje sa, že toto ložisko je po saudskoarabskom ropnom poli Ghawar druhým najväčším na svete. Geologické špecifiká ložiská v kombinácii s inovatívnymi metódami ťažby umožňuje produkciu ropy v obrovským množstvám a s nízkymi nákladmi. V apríli tohto roku sa v Permskej vyťažilo viac ropy ako vo ôsmich členských krajinách OPEC. Denná produkcia tohto ložiska by mala v júni podľa odhadov dosiahnuť až 2,49 milióna barelov, teda viac ako štvrtinu celkovej americkej produkcie.

Denná produkcia ropy v USA a jej trhová cena

Predĺženie dohody o ďalších deväť mesiacov v máji 2017

V apríli 2017 bol prebytok zásob nad päťročným priemerom stále až 307 miliónov barelov. Bolo teda zrejmé, že tento globálny prebytok zásob sa za posledné dve mesiace pôvodného trvania dohody nepodarí nijako výrazne znížiť. Nebolo preto prekvapením, keď sa 25.mája na stretnutí OPEC vo Viedni zúčastnené krajiny dohodli na predĺžení denného obmedzenia produkcie o 1,8 milióna barelov na ďalších 9 mesiacov – teda do konca prvého kvartálu 2018. Podľa kalkulácií Bloombergu by to malo stačiť na stlačenie zásob na úroveň päťročného priemeru. Za predpokladu plného dodržiavania dohodnutých obmedzení všetkými krajinami dohody by sa mali v čase skončenia dohody v marci 2018 zásoby v krajinách OECD nachádzať 10 mil. barelov pod 5-ročným priemerom. Medzinárodná energetická agentúra dokonca očakáva, že k zníženiu zásob na cieľovú úroveň by mohlo prísť ešte skôr. Paradoxne, podľa vlastných odhadov OPEC-u ohľadom vývoja dopytu po rope a produkcie v krajinách mimo dohody publikovaných začiatkom mája, sú dohodnuté obmedzenia nedostatočné na splnenie tohto cieľa. Ak sa predpoklady ohľadom dopytu a produkcie v nečlenských krajinách ukážu ako presné, koncom roka 2017 budú zásoby stále 120 mil. barelov nad 5-ročným priemerom. Na ich zníženie na požadovanú úroveň by pri daných predpokladoch bolo potrebné znížiť dennú produkciu o ďalších 1,2 mil. barelov denne. Samotná cieľová hodnota – 5-ročný priemer zásob - sa pritom neustále zvyšuje kvôli mesiacom výrazného prebytku. Koncom roka 2017 bude jeho hodnota podľa projekcií o cca.90 mil. vyššia ako začiatkom roku.

Na trhu preto panujú pochybnosti, či sa OPEC-u a ďalším zúčastneným krajinám podarí prebytok zásob skutočne znížiť. Bezprostredne po predĺžení dohody ropa spadla až o 5% aj napriek vyhláseniu saudskoarabského ministra Al-Faliho, že: “predĺženie dohody o 9 mesiacov je bezpečná a takmer istá možnosť ako dosiahnuť splnenie cieľa“. Časť investorov totiž očakávala, že sa krajiny dohodnú na ešte výraznejšom znížení produkcie resp. predĺžení dohody o viac ako 9 mesiacov. Zvlášť po tom, ako takúto možnosť pred stretnutím naznačil Ruský aj Nigérijský minister. Schválené však bolo iba pôvodne navrhované predĺženie obmedzenia o 1,8 mil. barelov denne na 9 mesiacov. Na trhu tak naďalej prevládajú pochybnosti, či sa podarí zásoby stlačiť na úroveň 5-ročného priemeru a stabilizovať cenu nad úrovňou 50 USD/barel.

Bude predĺženie dohody stačiť na zníženie globálneho prebytku zásob?

Splnenie cieľov dohody ohrozujú podľa nás nasledujúce faktory:

Rast ťažby z bridlicových hornín a z morského dna v USA

Rast ťažby v USA v posledných mesiacoch bol hlavnou príčinou prečo sa OPECu nepodarilo znížiť globálny prebytok zásob ropy napriek obmedzeniu vlastnej produkcie. Odhaduje sa, že produkcia v USA sa bude ďalej zvyšovať a už v tomto roku dosiahne rekordné hodnoty. Ťahá ju predovšetkým nekonvenčná ťažba z bridlicových hornín v Permskej panve. Odhaduje sa, že v roku 2020 sa iba v Permskej panve vyťaží 5 mil. barelov denne, teda viac ako v Iráne alebo Iraku. Americkým producentom nekonvenčnej ropy sa navyše podarilo dosiahnuť pozoruhodný nárast produktivity a výrazne znížiť náklady na ťažbu. Najefektívnejší producenti sú na niektorých poliach ziskoví už pri trhovej cene okolo $30/bbl. Popri rope z bridlicových hornín sa však v USA začína vzmáhať aj ťažba z morského dna. Ropné plošiny na mori, s hraničnými nákladmi cez $70/bbl, boli pritom v roku 2014 po prepade ceny medzi prvými, ktoré museli zastaviť  prevádzku. V súčasnosti má však väčšina projektov na ťažbu z morského dna v USA hraničné náklady okolo $50/bbl, niektoré dokonca pod $40/bbl. BMI Research predpokladá, že hĺbková ťažba z morského dna zažije v priebehu tohto roku boom. Podľa Citigroup narastie jej objem do roku 2022 o milión barelov denne. Revolúciu v ťažbe nekonvenčnej ropy považuje Citigroup podľa svojej májovej správy za „nezastaviteľnú“ pokiaľ cena ropy neklesne pod $40/bbl. Nekonvenčnú ťažbu v USA oživila v posledných mesiacoch popri nákladových úsporách aj stabilizovaná cena ropy. Americkí producenti tak ťažili z dohody o obmedzení produkcie možno ešte viac ako samotní jej signatári. OPEC tak v súčasnosti čelí ťažkej situácii – ak by sa mu aj v nasledujúcich mesiacoch podarilo výraznejšie zdvihnúť cenu ropy, stimuluje tým k ďalšiemu zvýšeniu ťažby amerických producentov. Tí by následne zvýšenou produkciou získali trhový podiel na ich úkor a stlačili cenu opäť dole.

Miera dodržiavania dohody členskými krajinami

Krajiny dohody prekvapili trhy bezprecedentne vysokou mierou dodržiavania dohodnutých obmedzení. V apríli sa napríklad súhrnne vyšplhala až na 102%. Takúto vysokú disciplínu trhy nečakali vzhľadom na historické skúsenosti ako i skutočnosť, že k dohode tento krát pristúpili aj Rusko a Irán, ktoré nemajú s ostatnými členmi najlepšie vzťahy. Je však otázne, či sa takúto vysokú disciplínu podarí udržať aj v ďalších mesiacoch. Saudská Arábia ako i ďalšie krajiny Zálivu vyzerajú odhodlané obmedzovať svoju produkciu v súlade s dohodou aj počas nasledujúcich 9 mesiacov. Dáta za prvé štyri mesiace dohody dávajú ich vyhláseniam za pravdu. Ako môžeme vidieť na nasledujúcom grafe, Saudská Arábia obmedzila svoju produkciu od januára do apríla tohto roku až o 592 000 barelov denne. Teda o 22% viac ako sa zaviazala. Problémom však môžu byť ďalšie krajiny. Irak za rovnaké obdobie obmedzil produkciu iba o 72% z dohodnutého objemu. Vysoká súhrnná miera dodržiavania dohody je tak najmä výsledkom odhodlania Saudskej Arábie a niektorých ďalších krajín, ktoré obmedzili svoju produkciu viac ako bolo dohodnuté aby tak vyrovnali slabšiu disciplínu iných krajín. Je otázne, či bude Saudská Arábia považovať takúto situáciu za výhodnú aj v ďalších mesiacoch.

Miera dodržiavania dohodnutých obmedzení vybranými krajinami dohody

Viaceré krajiny OPEC navyše znížili objem produkcie vďaka tomu, že na prvého pol roka pôvodnej dohody naplánovali údržby ropných polí a ťažobných zariadení. Nie je preto jasné, ako sa vysporiadajú s ďalšími deviatimi mesiacmi dohody. Väčšina nečlenských krajín OPEC s výnimkou Ruska, taktiež nemusela skutočne obmedziť ťažbu. Krajiny ako Mexiko dosiahli splnenie kvót vďaka prirodzenému poklesu produkcie. Je preto tiež otázne aká by bola ich lojalita voči dohode v prípade objavu nových veľkých ložísk resp. prílevu zahraničných investícií do odvetvia. Rusko síce zatiaľ prekvapilo vzorným dodržiavaním dohodnutých kvót a vyjadrilo odhodlanie ďalej úzko spolupracovať so Saudskou Arábiou. Mnoho odborníkov je však napriek tomu skeptických ohľadom ruského dodržiavania dohody v nasledujúcich mesiacoch vzhľadom na nie najlepšiu históriu krajiny s dodržiavaním medzinárodných dohôd a využívanie energetickej politiky ako nástroja geopolitického vplyvu. Tradičné geopolitické súperenie v regióne medzi Saudskou Arábiou a Iránom, nedávno zostrené Trumpovými vyhláseniami smerom k Iránu počas návštevy na Blízkom východe ako aj blokádou Kataru Saudskou Arábiou a jej spojencami, môže taktiež ľahko ohroziť spoluprácu týchto krajín pri plnení dohody.

Rast produkcie v Líbyi a Nigérii

Líbya a Nigéria majú výnimku z dohodnutých kvót, pretože ich výroba bola v nedávnej minulosti poznamenaná vojenskými konfliktami a zničenou infraštruktúrou. V súčasnosti sa tak nachádzajú pomerne hlboko pod svojim produkčným potenciálom. Vývoj produkcie v týchto dvoch krajinách bude teda závisieť od toho ako rýchlo budú schopné obnoviť výrobu a zničenú infraštruktúru. Ďalších 9 mesiacov dohody im na to dá za súčasných podmienok pomerne dosť času. Už teraz sa zdá, že obnova produkcie je v týchto dvoch krajinách na dobrej ceste a môže v nasledujúcich mesiacoch nahradiť významnú časť obmedzených dodávok OPECu. Spoločnosť Royal Dutch Shell uvoľnila 7.júna obmedzenia exportu ropy z Nigérie trvajúceho 472 dní kvôli poškodeným ropovodom. Iba tento krok by mal pritom nahradiť 20% z dohodnutého zníženia produkcie. Znaky oživenia môžeme vidieť aj v Líbyi. Produkcia v Líbyi v ostatnej dobe rástla a minulý mesiac bola už na najvyššej úrovni od roku 2014 – 850 tis. barelov denne. Dočasné uzavretie ropného pola Sharara, najväčšieho v krajine, začiatkom júna kvôli štrajkom zamestnancov dáva tušiť, že krajina má ešte od stability pomerne ďaleko. V nasledujúcich mesiacoch však možno v tejto krajine aj napriek tomu očakávať pomalý nárast produkcie. Nárast produkcie v Líbyi a Nigérii tak môže v nasledujúcich mesiacoch významne ohroziť splnenie cieľov dohody.

Pokles globálneho dopytu po rope

Všetky projekcie, ktoré predpokladajú zníženie súčasnej úrovne zásob ropy a rast jej ceny, počítajú s rastúcim príp. nezmeneným dopytom v nasledujúcich mesiacoch. Tento predpoklad vychádza z pozitívneho výhľadu svetovej ekonomiky. Globálna ekonomika v súčasnosti skutočne rastie a projekcia na najbližšie obdobie je pozitívna. Treba však mať na pamäti, že ekonomický rast nikdy nie je garantovaný a akékoľvek spomalenie svetovej ekonomiky môže priniesť významný pokles dopytu po rope. Z dlhodobého hľadiska je rastúci dopyt po rope predpokladaný OPECom, IEA a niektorými bankami ešte neistejší. V horizonte niekoľkých rokov sa totiž k riziku spomalenia svetovej ekonomiky pridáva aj riziko technologických zmien, ktoré môžu dopyt po rope výrazne obmedziť. Týka sa to najmä sektora dopravy, ktorá sa v súčasnosti podieľa na spotrebe ropy až 60%.

Záver

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené riziká nepovažujeme za pravdepodobné, že sa v nasledujúcich deviatich mesiacov podarí OPECu a pridruženým krajinám skutočne znížiť prebytok zásob ropy vo vyspelých krajinách. Predpokladáme preto, že sa v najbližších mesiacoch bude ropa WTI pohybovať pod resp. okolo úrovne $50/bbl a nepodarí sa ju stabilizovať výrazne nad touto úrovňou ako by si prial OPEC a ďalšie krajiny dohody. Uvedené však platí iba za predpokladu, že produkčné kvóty nebudú medzičasom ďalej sprísnené a súčasné napätie medzi Saudskou Arábiou a Iránom nebude nebezpečne eskalovať.

Prognózy vývoja ceny ropy od hlavných svetových bánk (k júnu 2017)

Prognózy vývoja cien ropy od hlavných svetových bánk (jún 2017)

Forwardové ceny k 7.6.2017

Forwardové ceny k 7.6.2017