Sympatia Financie Sympatia Legal Sympatia Advisors

Rozumieme investíciám!

Sme odborníkmi v investovaní na finančných trhoch, private equity investíciách,
ekonomickom a právnom poradenstve.

Sympatia Financie, o.c.p., a.s. je obchodník s cennými papiermi s povolením Národnej banky Slovenska na poskytovanie širokej škály investičných služieb. Okrem investičných služieb na finančných trhoch poskytujeme taktiež služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, investičné poradenstvo, sprostredkovanie M&A obchodov a upisovanie a umiestňovanie nových emisií cenných papierov.

Spoločnosť vznikla v roku 2002. Dnes využíva svoje dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v celej škále investičných riešení pre súkromných, firemných a inštitucionálnych investorov a klientov v strednej Európe. Skupina našich firiem má kancelárie a zastúpenie v Bratislave, Prahe, na Malte, Cypre a v Rumunsku.

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa pod číslom vložky 2995/B, so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, zo dňa 22.08.2002. V zmysle Zákona o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001 Z.z. na základe rozhodnutí Úradu pre finančný trh č. GRUFT-001/2002/OCP zo dňa 02.07.2002, GRUFT-023/2003/OCP zo dňa 29.04.2003, GRUFT-063/2004/OCP zo dňa 10.08.2004 a Národnej banky Slovenska č. OPK-3529/2008-PLP zo dňa 03.07.2008, OPK-5554-5/2010 zo dňa 22.09.2010, ODT-3470-1/2011 zo dňa 23.5.2011, ODT-12127/2012-1 zo dňa 8.3.2013, ODT-859/2015-1 zo dňa 4.3.2015

Právne služby

Sympatia Legal s.r.o. vznikla 1. februára 2015 v súlade so zákonom č. 586/ 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária Sympatia Legal poskytuje široký rozsah právnych služieb pre zahraničné a slovenské spoločnosti a to predovšetkým v oblasti obchodného, bankového práva, práva nehnuteľností, konkurzov a reštrukturalizácií.

Poradenstvo je zamerané na dosiahnutie obchodných cieľov našich klientov, ku ktorým patria banka, zahraničné fondy, obchodník s cennými papiermi, domáci aj zahraniční developeri, výrobcovia komponentov pre automobilový priemysel, zahraničné prepravné spoločnosti, viaceré maloobchodné reťazce zo sveta módy, zahraničný predajca automobilov, a iní.

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom komplexnú škálu právnych služieb vo všetkých oblastiach práva a to na vnútroštátnej, európskej ako aj medzinárodnej úrovni a spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí (bankami, expertami na financovanie projektov, investičnými spoločnosťami, daňovými poradcami a audítormi, exekútormi, dražobnými spoločnosťami, notármi, patentovými zástupcami a pod.).

Náš tím je zložený z právnikov s vynikajúcou kvalifikáciou, osobnými kvalitami a zahraničnými skúsenosťami.

Právne služby poskytujeme v nemeckom, anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku.

Komplexné účtovnícke a administratívno-poradenské služby

Zabezpečujeme komplexné odborné poradenstvo, administratívno-poradenské služby vrátane vedenia účtovníctva a komplexnej administrácie spoločností.

V rámci našich aktivít v spoločnosti Sympatia Advisors sme vytvorili silný tím odborníkov, ktorí vedia našim klientom poskytnúť servis v oblasti kúpy a predaja spoločností, podnikového financovania, emisie dlhopisov a akcií, reštrukturalizácii dlhov a rekapitalizácii spoločností vrátane právneho a daňového poradenstva.

V súčasnosti poskytujeme služby outsourcingu účtovníctva viac ako 100 spoločnostiam z oblasti projektov, služieb, obchodu a výroby.

V spolupráci s renomovanými daňovými poradcami vieme zabezpečiť prvotriedny servis v oblasti daňového a transakčného poradenstva.